Βαλβιδικό Stress Echo

Βαλβιδικό Stress Echo

Μέθοδος Θεραπείας:

Το εργαστήριό μας είναι το μοναδικό που παρέχει τη δυνατότητα του βαλβιδικού Stress Echo το οποίο πραγματοποιείται σε εργομετρικό ποδήλατο με ταυτόχρονη συνεχόμενη υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση. Έχει ένδειξη για βαλβιδοπάθειες οι οποίες είναι σοβαρού βαθμού αλλά δεν προκαλούν συμπτώματα ή είναι μετρίου βαθμού αλλά ο ασθενής παραπονείται για συμπτώματα. Bάσει των αποτελεσμάτων της εξέτασης καθορίζεται η πρόγνωση της νόσου και η κατάλληλη θεραπεία.

Επικοινωνήστε Μαζί μας