Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Μ. Κλέττας

Προσωπικές πληροφορίες :
Διεύθυνση 1: Σεμιτέλου 5, Πλατεία Μαβίλη, 115 28, Αθήνα, Ελλάδα
Διεύθυνση 2: Ακακίων 52, 151 25, Πολύδροσο, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: +30 697 3348722, +30 2130909910
E-mail: dklettas@gmail.com
Εθνικότητα: Έλληνας
Ημερομηνία γέννησης: 10.03.1978

Ο Κλέττας Δημήτριος είναι καρδιολόγος της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ιπποκρατείου Αθηνών και  επιμελητής του NHS στο Hνωμένο Βάσιλειο. Κατέχει ευρωπαϊκό Πτυχίο Υπερηχοκαρδιογραφίας (Triplex), Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τίτλο από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και Πτυχίο από το ίδιο πανεπιστήμιο. Ο γιατρός έχει ιδιαίτερη εμπειρία και είναι εκπαιδευτής στο Stress Echo το οποίο πραγματοποιεί τόσο φαρμακευτικά (δοβουταμίνη ) όσο και με απλή άσκηση σε ύπτιο ποδήλατο. Είναι ειδικός σε θέματα βαλβιδοπαθειών και μυοκαρδιοπαθειών μετά απο μακρά εμπειρία ως  επιμελητής του NHS του Ηνωμένου Βασιλείου.

Currently I work in Hippokrateion Hospital (Medical School, University of Athens-Greece) and in Northampton General Hospital as Consultant Cardiologist , with main interest in Cardiac Imaging ( Dobutamine Stress Echo, Exercise Echo , Valve Stress Echo , TOE studies and CMR duties in the private sector (LEVEL III). I used to work as a permanent Consultant Cardiologist in Northamton General Hopsital , performing Cardiac MRI lists in Hammersmith Hospital and JR Hospital in Oxford. My previous experience includes two months in Sep/Oct 2015, in Royal Brompton and Hammersmith Hospital as a Cardiac MRI fellow with full time CMR duties . Previous to this, I was working in King’s College Hospital for more than two years, in the Cardiology Department with duties on General Cardiology, A&E, Heart failure team, Infective Endocarditis team and Inherited Cardiomyopathies and specialized in Advanced Cardiac Imaging (Cardiac MRI , Cardiac CT, Stress Echo, 3D Echo TOE imaging, Cardiac Structural Intervention imaging). I had previously worked for six months in in Papworth Hospital University of Cambridge developing my skills in coronary angiograms and in Hammersmith Hospital, Imperial College London for one year where I gained extensive training in Stress Echo ( Over 400 cases) and Transoesopangeal Echocardiography with European Accreditation. Added to this, I also hold MSc in Cardiac Coronary Unit . My working history includes 4month Honorary Cardiology Consultant job in National Naval Hospital of Athens. My working experience includes more than 500 DSEs, 150 TOEs, 100 VSEs, 350 CMRs annually.

Εξειδικεύσεις:

 1. Διοισοφάγεια υπερηχογραφία με ευρωπαϊκή πιστοποίηση και μεγάλη εμπειρία στο τρισδιάστατο υπερηχοκαρδιογράφημα.
 2. Μεγάλη εμπειρία στο τεστ κοπώσεως με δοβουταμίνη σε πρωτόκολλα Μεγάλης Βρετανίας. Ανάλογη εμπειρία και σε τεστ κοπώσεως με συνδυασμό κυλιόμενου τάπητα και υπερηχοκαρδιογραφίας( Exercise Echo).
 3. Εξειδίκευση στο τεστ κοπώσεως με εργομετρικό ποδήλατο για την αποκάλυψη, διάγνωση και παρακολούθηση βαλβιδοπαθειών.
 4. Εμπειρία και εξειδίκευση σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία σε επεμβάσεις δομικές και καρδιακών βλαβών και TAVIs.
 5. Εμπειρία και ευρωπαΐκή πιστοποίηση στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς  επιπέδου 3 (το ανώτερο δυνατό).
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  Απρίλιος 2021 – σήμερα:

  Υποδιευθυντής Υπερηχογραφικού Καρδιολογικού τμήματος νοσοκομείου Metropolitan Φαλήρου

  Ιανουάριος 2017 – σήμερα:

  Πανεπιστημιακός συνεργάτης της Ά Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών με αρμοδιότητες γενικής υπερηχοκαρδιογραφίας (>1000/έτος , διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας(>200/έτος), Stress Echo (>500/έτος) και Valve Stress Echo(>100/έτος).

  Νοέμβριος 2015 – σήμερα:

  Επιμελητής Kαρδιολογίας (Permanent Cardiology Consultant) και Διευθυντής του τμήματος Καρδιακής Απεικόνισης ( Stress Echo, TOE, Valve stress Echo, GUCH Clinic, Heart failure Clinic, Valve Clinic) στο Northampton General Hospital με εβομαδιαία συμμετοχή στη Μαγνητική τομογραφία καρδιάς στο Hammersmith Hospital ( R.Steiner’s Unit ) και στο OCMR Department στο JR Oxford Hospital (υπο τον Professor Dr Saul Myers).

  Αύγουστος 2015 – Οκτώβριος 2015:

  Συνεργάτης στο Royal Brompton University Hospital, London, στη Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς ( υπο τον Professor D. Pennell)

  Σεπτέμβριος 2013- Αύγουστος 2015:

  Κλινικός και ερευνητικός συνεργάτης (clinical and research fellow) στη διοισοφάγεια Υπεηχοκαρδιογραφια (3D και επεμβατική) και την Υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης (Stress Echo) , Valve Stress Echo , Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας , Ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών , στο Echocardiography Department του King’s College Hospital , King’s College , London (υπο τον Prof M.Monaghan) και στην Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (υπο τον Dr Dan Sado)

  Μάιος 2013 – Αύγουστος 2013:

  Μετεκπαίδευση σε θέματα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας (Interventional Cardiology and Electrophysiology) στο Papworth Hospital, Cambridge University, Cambridgeshire.

  Απρίλιος 2012 – Μάιος 2013:

  -Κλινικός και ερευνητικός συνεργάτης (clinical and research fellow) στην Υπεηχοκαρδιογραφία φόρτισης στο Echocardiography Department του Hammersmith Hospital , Imperial College, London (Υπο τον Prof. P. Nihoyannopoulos MD, PHD, FRCP, FESC)
  -Συνεργάτης στο Hammersmith Hospital and στο St Marys Hospital στη Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς ( υπο τον Dr Ben Ariff)

  Μάιος 2010 – Οκτώβριος 2011:

  Ειδικευόμενος Καρδιολογίας στην Ά Καρδιολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Διευθυντής Dr Αναστάσιος Σπανός)

  Νοέμβριος 2009 – Μάιος 2010:

  Ειδικευόμενος Καρδιολογίας στο τμήμα Υπερήχων Καρδιάς του Νοσοκομείου Hammersmith Hospital, Imperial College, London
  (Διευθυντής: Καθηγητής Petros Nihoyannopoulos MD,PHD,FRCP,FESC)

  Δεκέμβριος 2007 – Νοέμβριος 2009:

  Ειδικευόμενος Καρδιολογίας στην Ά Καρδιολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Διευθυντής Dr Αναστάσιος Σπανός)

  Οκτώβριος 2007 – Δεκέμβριος 2007:

  Ειδικευόμενος Καρδιολογίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ρεθύμνης
  (Διευθυντής : κ. Φώτιος Χαροκόπος).

  Μάιος 2006 – Ιούλιος 2007:

  Ειδικευόμενος Παθολογίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμιγκ» (Διευθηντης: Dr Μωησής Λελέκης)

  Μάρτιος 2005 – Απρίλιος 2006:

  Στρατιωτική θητεία ως ιατρός του Καρδιολογικού τμήματος του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης

  Οκτώβριος 2003 – Φεβρουάριος 2005:

  Αγροτικός ιατρός στην Νομαρχιακή Περιφέρεια της Μεσσηνίας (Διευθυντής: κ. Σπυρίδων Ζόμπολος)

 • ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Ιούλιος 2009:

  Εξωτερικός συνεργάτης του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου «ΝΕΟ-ΑΘΗΝΑΙΟΝ».

  Μάιος 2010:

  Μετάφραση της Ελληνικής έκδοσης του συγγράμματος: “Cardiac pacemakers and ICDs”, Kenneth A Ellenbogen (5th Edition)

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Δεκέμβριος 2016:

  Πιστοποίηση επιπέδου ΙΙΙ στην Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (SCMR Level III)

  Μάιος 2015:

  Πιστοποίηση επιπέδου ΙΙ στην αξονική τομογραφία καρδιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο

  Δεκέμβριος 2012:

  Ευρωπαϊκή πιστοποίηση στη Καρδιακή Διοισοφάγεια Υπερηχογραφία
  Ευρωπαϊκή και Αμερικανική πιστοποίηση στη Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς
  Echocardiography Association (EAE),European Society of Cardiology

  Μάιος 2012:

  Υποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής εταιρείας για εξειδίκευση στην Καρδιακή Υπερηχογραφία για 12 μήνες στην Μεγάλη Βρετανία.

  Οκτώβριος 2010:

  Ευρωπαϊκή πιστοποίηση στη Καρδιακή Διαθωρακική Υπερηχογραφία
  Echocardiography Association (EAE)
  European Society of Cardiology

  Μάρτιος 2009 – σήμερα:

  Διδακτορική Διατριβή στην Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Κλινικοί και βιοχημικοί δείκτες της ανάπτυξης και εξέλιξης των μη ενόχων πλακών στις στεφανιαίες αρτηρίες» .
  (Διευθυντής :Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης)

  Οκτώβριος 2006 – Νοέμβριος 2008 :

  Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (2 έτη).
  Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική – Ιατρική Σχολή Αθηνών.

  Απρίλιος 2003 :

  Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή Αθηνών.

  Ξένες Γλώσσες:

  Αγγλικά , Γερμανικά, Γαλλικά.

 • ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  Echocardiography versus computed tomography and cardiac magnetic resonance for the detection of left heart thrombosis: a systematic review and meta analysis. Clin Res Cardiol. 2020 Sep 13. doi: 10.1007/s00392-020-01741-7. Online ahead of print.
  Review. PMID: 32920662

  HYPERLINK ”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32920662/”
  Aimo A, Kollia E, Ntritsos G, Barison A, Masci PG, Figliozzi S, Klettas D, Stamatelopoulos K, Delialis D, Emdin M, Georgiopoulos G.

  Multi-Modality Imaging in Dilated Cardiomyopathy: With a Focus on the Role of Cardiac Magnetic Resonance. Front Cardiovasc Med. 2020 Jul 2;7:97. doi: 10.3389/fcvm.2020.00097. eCollection 2020.
  Review. Free PMC Article. PMID: 32714942

  HYPERLINK ”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32714942/”
  Mitropoulou P, Georgiopoulos G, Figliozzi S, Klettas D, Nicoli F, Masci PG.

  Stress echocardiography: differences between practices in Greece. A survey of the Echocardiology Working Group of the Hellenic Society of Cardiology. Hellenic J Cardiol. 2020 Jun 30:S1109-9666(20)30128-7. doi: 10.1016/j.hjc.2020.06.005. Online ahead of print.
  Free article. No abstract available. PMID: 32619559

  HYPERLINK ”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32619559/”
  Keramida K, Maniotis C, Makavos G, Papadopoulos CH, Stefanidis A, Georgilas AT, Beldekos DJ, Kouris N; working group of Echocardiology of the Hellenic Society of Cardiology.

  Arrhythmic risk stratification in nonischemic dilated cardiomyopathy: The ReCONSIDER study design – A two-step, multifactorial, electrophysiology-inclusive approach. Hellenic J Cardiol. 2020 Apr 21:S1109-9666(20)30075-0. doi: 10.1016/j.hjc.2020.03.008. Online ahead of print.
  Free article. No abstract available. PMID: 32330568

  HYPERLINK ”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32330568/”
  Gatzoulis KA, Dilaveris P, Arsenos P, Tsiachris D, Antoniou CK, Sideris S, Kolettis T, Kanoupakis E, Sideris A, Flevari P, Vassilikos V, Kappos K, Maounis T, Katsivas A, Kotsakis A, Karvounis H, Kossyvakis C, Leventopoulos G, Kalpakos D, Tousoulis D; ReCONSIDER study Investigators.

  Enterococcus faecium purulent pericarditis with transient constriction. Hellenic J Cardiol. 2020 Apr 21:S1109-9666(20)30069-5. doi: 10.1016/j.hjc.2020.03.004. Online ahead of print.
  Free article. No abstract available. PMID: 32330567

  HYPERLINK ”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32330567/”
  Lazaros G, Kalos T, Georgakopoulos C, Laina A, Aznaouridis K, Klettas D, Latsios G, Antonopoulos AS, Vlachopoulos C, Tousoulis D.

  Noncardioembolic Stroke in Patients with Atrial Fibrillation. Angiology. 2019 Apr;70(4):299-304. doi: 10.1177/0003319718791711. Epub 2018 Jul 31.
  PMID: 30064257

  HYPERLINK ”https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30064257/”
  Katsi V, Georgiopoulos G, Skafida A, Oikonomou D, Klettas D, Vemmos K, Tousoulis D.

  Echo Res Pract. 2016 Mar;3(1):R1-R11. Epub 2016 Mar 8. Review. PMID: 27249816

  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27249816″Clinical utility of speckle-tracking echocardiography in cardiac resynchronisation therapy.
  Khan SG, Klettas D, Kapetanakis S, Monaghan MJ.
  King’s College Hospital, London, UK.

  “Journal of the American College of Cardiology.” J Am Coll Cardiol. 2012 May 1;59(18):1645-53.

  First in vivo application of microwave radiometry in human carotids: a new noninvasive method for detection of local inflammatory activation. HYPERLINK Toutouzas K, Grassos C, Drakopoulou M, Synetos A, Tsiamis E, Aggeli C, Stathogiannis K, Klettas D, Kavantzas N, Agrogiannis G, Patsouris E, Klonaris C, Liasis N, Tousoulis D, Siores E, Stefanadis C. First Department of Cardiology, Hippokration Hospital, Athens, Greece.

  American Heart Association Annual Scientific Sessions

  Abstract 5337: “Morphological Characteristics of the Culprit Lesion Correlate With the Angiographic Flow Grade Following Thrombolysis in Myocardial Infarction. An Optical Coherence Tomography Study”
  Antonis Karanasos, Konstantinos Toutouzas, Maria Drakopoulou, Andreas Synetos, Maria Riga, Eleftherios Tsiamis, Dimitrios Klettas, Costas Tentolouris, Elli Stefanadi, and Christodoulos Stefanadis
  Circulation, Nov 2009; 120: S1087.

  European Society of Cardiology Annual Scientific Sessions

  Abstract 88849: “Polymorphism in the promoter of the CRP gene is associated with increased risk of acute coronary syndromes”.
  D. Klettas1, K. Toutouzas1, A. Synetos1, A. Karanasos1, CH. Patsa1, A. Spanos1, E. Tsiamis1, D. Tousoulis1, C. Stefanadis1 – (1) Hippokration Hospital, University of Athens, 1st Department of Cardiology, Athens, Greece

  29ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

  «Η IN VIVO ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΣΕ ΑΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΝΩΣΗ,ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΝΕΟΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ». Μ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Γ.ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ….Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ, Ε.ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ. (‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
  «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΡΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ DE NOVO ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ:Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ». Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Μ.ΔΕΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,Ι.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Χ.ΠΑΤΣΑ,Ε.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ(‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ).
  «ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΕΚΛΥΟΝΤΑ STENT ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗ» Χ.ΠΑΤΣΑ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Μ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,Ι.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Μ.ΡΗΓΑ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Α.ΣΠΑΝΟΣ…..Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ. (‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
  «ΕΥΝΟΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΜΗ ΕΝΟΧΗ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ». Μ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Μ.ΡΗΓΑ,Χ.ΠΑΤΣΑ,Ι.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ, Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Β.ΜΑΡΚΟΥ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Δ.ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ,Ε.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ. (‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
  «Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΙΝΩΔΟΥΣ ΚΑΨΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΕΜ» Μ.ΡΗΓΑ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Β.ΜΑΡΚΟΥ,Χ.ΠΑΤΣΑ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ, Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ,Ε.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ,Ι.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,Α.ΤΡΙΚΑΣ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ. (‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

  30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

  «ΟΙ ΕΝΟΧΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ»(10 καλύτερες περιλήψεις) Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Μ.ΡΗΓΑ,Χ.ΠΑΤΣΑ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Ι.ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑΣ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ(‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

  «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΟΧΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ,ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ». Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Χ.ΠΑΤΣΑ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Μ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,Δ.ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ,Ε.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ(‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
  «ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ DES ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΚΛΑΔΟΥ» Χ.ΠΑΤΣΑ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ,Α.ΣΠΑΝΟΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Ι.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Ε.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ,Α.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ,Χ.ΛΙΑΣΙΔΗΣ,Δ.ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ, Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ (‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
  «ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ DES ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ» Χ.ΠΑΤΣΑ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Α.ΣΠΑΝΟΣ,Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Μ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,Ι.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,Μ.ΡΗΓΑ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Α.ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑ,Ε.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ,Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ, Δ.ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ(‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
  «Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ DES ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ» Χ.ΠΑΤΣΑ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Α.ΣΠΑΝΟΣ,Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Μ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,Ι.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Α.ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑ,Ε.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ,Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ, Δ.ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ(‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

  31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

  «Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ DES» Χ.ΠΑΤΣΑ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Α.ΣΠΑΝΟΣ,Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Ι.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, Δ.ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ(‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)
  «Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ DES ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Χ.ΠΑΤΣΑ,Κ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ,Ε.ΤΣΙΑΜΗΣ,Α.ΣΠΑΝΟΣ,Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ,Α.ΣΥΝΕΤΟΣ,Α.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ,Δ.ΚΛΕΤΤΑΣ,Ι.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ,Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ,Δ.ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ,Χ.ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ(‘Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ