Ιατρείο - Εξοπλισμός

Το εξεταστικό ιατρείο του κέντρου The Heart Clinic χρησιμοποιεί μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας όπως:

  1. Υπερηχοκαρδιογράφημα μηχάνημα SIEMENS REDWOOD , ένα από τα πρώτα μηχανήματα αυτού του τύπου στην Ελλάδα πού κατασκευάστηκε και εξελίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
  2. Εργομετρικό ποδήλατο GENERAL ELECTRIC, πού χρησιμοποιείται στις περισσότερες και μεγαλύτερες κλινικές όλου του κόσμου.
  3. Ηλεκτροκαρδιογράφο τύπου MORTARA πού κατασκευάστηκε και εξελίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
  4. Ηλεκτρονικό μόνιτορ παρακολούθησης αρτηριακού σφυγμού , καρδιογραφήματος αρτηριακής πίεσης και αναπνοών.
  5. Απινιδιστή τυπου ZOLL που κατασκευάστηκε και εξελιχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ο καρδιολόγος Δημήτριος Κλέττας διαθέτει όλες τις Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες πιστοποίησεις στην υπερηχοκαρδιογραφία και τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς.

Φωτογραφίες του ιατρείου