Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

Μέθοδος Θεραπείας:

Ο πλήρης καρδιολογικός έλεγχος πραγματοποιείται συνήθως κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς και περιλαμβάνει την κλινική εξέταση την καταγραφή των ζωτικών σημείων την ακρόαση της καρδιάς ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχοκαρδιογράφημα ή αλλιώς τρίπλεξ καρδιάς με χρησιμοποίηση ηλεκτρονική αναλύσεις της καρδιακής λειτουργίας ( myocardial strain) , και στη συνέχεια καρδιολογική εκτίμηση όλων των παραπάνω. συμπεριλαμβάνεται γραπτή έκθεση με όλο το καρδιολογικό Ιστορικό και το πλάνο της θεραπείας του ασθενούς.

Επικοινωνήστε Μαζί μας